One Maritime Data Standard (OMDS) is de nieuwe standaard voor uniforme vastlegging en elektronische uitwisseling van product- en handelsgegevens voor de Nederlandse maritieme sector. 

OMDS richt zich op verlaging van de kosten van supply chain management en verhoging van snelheid en efficiëntie binnen de maritieme branche. OMDS maakt uniforme registratie en elektronische uitwisseling van product- en handelsgegevens in de Nederlandse maritieme sector een praktische realiteit.

Waarom Logic Vision OMDS ondersteunt
De maritieme sector is sinds de oprichting van Logic Vision één van de belangrijkste pijlers. Toen wij de kans kregen om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van een uniforme standaard voor maritieme onderdelen en artikelen, hoefden wij niet lang na te denken. Waar wij bedrijfsprocessen optimaliseren (met behulp van Microsoft Dynamics 365 Business Central), richt 2BA zich met haar platform op het standaardiseren daarvan. Dankzij de OMDS wordt het vinden van onderdelen eenvoudiger, wordt het bestellen minder foutgevoelig en kunnen artikelen sneller verzonden worden. De OMDS draagt dus bij aan het optimaliseren van bedrijfsprocessen en sluit perfect aan bij onze missie en visie.

Wij hechten veel belang aan het investeren in kennis. Door het ondersteunen van OMDS investeren wij niet alleen in kennis van onze eigen oplossingen, maar ook in het up to date houden van onze branchekennis. Iets wat onze klanten van ons als partner ook mogen verwachten. Als betrouwbare partner gaan wij voor tevreden mensen bij onze klanten en daar kan de OMDS zeker aan bijdragen.


Het dataplatform van 2BA 

Voor de uitwisseling van gegevens is gekozen voor het platform van 2BA. Via dit platform kunnen fabrikanten, leveranciers, rederijen, scheepwerven actuele product- en handelsinformatie aanleveren en uitwisselen. 2BA bood al bestaande standaarden uit de Nederlandse en Europese installatietechniek en is nu uitgebreid met specifieke velden die voor de maritieme sector van groot belang zijn. Denk hierbij aan Safety Data Sheets, specifieke export- en importgegevens en overige douane-informatie. 

ebook

Download e-book

Lorem ipsum dolor sit amet veldia autem soleat nis debet fastidi.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan