Brandstofprijzen in FuelVision

platts, verrekenprijzen en kortingen

De basis voor de brandstofprijzen wordt dagelijks gevormd door de wereldolieprijs, ook wel plattsnotering genoemd, en de wisselkoers van de Dollar. In Fuelvision kun je op een eenvoudige manier de plattsnoteringen van die dag invoeren in elke gewenste eenheid, met de daarbij behorende wisselkoersen van de Dollar.  Zo kun je bijvoorbeeld de Platts-low of -high of de Argusnotering invoeren in metertonnen (MT) in Dollars. Daarna kun je Fuelvision de prijs laten weergeven in iedere gewenste eenheid en valuta, zoals bijvoorbeeld: liter, 100 liter actueel, 100 liter 15 graden in Euro's.

Plattsformules
In Fuelvision heb je de mogelijkheid om zelf plattsformules te definiëren. Deze plattsformules maken gebruik van de ingegeven plattsnoteringen. Zo kun je bijvoorbeeld een "gemiddelde maandplatts", een "weekplatts" of een "voorgaande dag platts" aanmaken. Per plattsformule kan een aantal wisselende velden worden vastgelegd. Zo kun je aangeven of je met een gemiddelde wisselkoers over de periode wilt werken en of  er bijvoorbeeld accijns moet worden opgeteld bij de uitkomst. Je kunt ook aangeven of er een vaste of een provisionele plattsprijs aanwezig is in de formule. Bij een provisionele plattsprijs zoals bijvoorbeeld bij een "gemiddelde maandplatts", kunnen de inkoop- en verkoopfacturen gedurende de hele maand normaal geboekt worden. Met behulp van een apart programma wordt aan het eind van de maand het verschil bepaald van de dan definitief bekende plattsprijs ten opzichte van de provisionele plattsprijs. Automatisch worden er aanvullende facturen of creditnota's voor het verschil aangemaakt. Alleen al deze module zorgt er voor dat veel onnodig rekenen in excelsheets tot het verleden behoort. Dit levert dus veel tijdswinst op.

Kostprijsmodule
Een absolute "must have" is de module "Dag vvp" ofwel "vaste verrekenprijs per dag". Ook deze module maakt gebruik van plattsnoteringen en plattsformules. Je kunt hier per product en eventueel per locatie (tank, tankstation, tankwagen, depot enz.) aangeven wat de kostprijs van dat product voor die dag is. Je kunt deze kostprijs eventueel nog verhogen met allerlei toeslagen zoals bijvoorbeeld tickettoeslag, doorstroomvergoeding, winterkwaliteit enz. Bij een nieuwe prijs worden de voorraden per locatie geherwaardeerd. Zo heb je altijd inzicht in de juiste marge maar klopt per dag ook de aansluiting tussen voorraadaantal x kostprijs = voorraadwaarde (is gelijk aan de voorraadwaarde in het grootboekschema).

Brandstofverkoopprijzen
Er is natuurlijk een verschil tussen de opbouw van een verkoopprijs uit de tankwagenadministratie en de pompprijs op een benzinestation. Fuelvision is dusdanig opgebouwd dat u alle prijzen in allerlei combinaties kunt vastleggen met een minimum aan inspanning. In feite moet u alleen de afwijkingen ten opzichte van de standaardinstellingen ingeven. Naast de al genoemde plattsprijzen en kostprijzen kunnen ook landelijke adviesprijzen worden ingevoerd. Deze LAP- prijzen worden ook naar uw tankstations gecommuniceerd.

Hoe een verkoopprijs tot stand komt wordt daarom bepaald door de kortingsafspraak die is vastgelegd voor "Alle klanten" of "Klantgroep" of individuele klant apart. De meest gedetailleerde afspraak gaat hierbij altijd voor. Enige voorbeelden zijn:

  • Alle klanten krijgen x cent korting per liter over de LAP-prijs van OlieBV
  • Klantgroep A krijgt x cent korting per liter op blauwe stations op de LAP-prijs van OlieBV
  • Klant A1 krijgt x cent korting per 100 liter op locatie geel op de pompprijs.
  • Alle klanten krijgen x cent toeslag per 100 liter op de plattsprijs van plattsformule "platts-1D" bij levering uit tankauto's.
  • Klantgroep A krijgt x cent toeslag op de "Dag vvp" bij ophalen uit het depot.

Brandstofinkoopprijzen
Ook de inkoopprijzen worden bepaald door de kortingsregels die voor de leverancier worden ingevoerd. Hier zijn dezelfde combinaties mogelijk die besproken zijn bij de verkoopprijzen.

Peter van Kasteren
Senior Consultant