JOUW STAPPENPLAN VOOR DE GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Microsoft publiceerde enige tijd geleden deze whitepaper over hun interpretatie van de GDPR.

Inleiding van het Whitepaper

De GDPR is een nieuwe wereldwijde standaard wet voor privacyrechten, -beveiliging en - compliance. De GDPR is sinds April 2016 in werking getreden, maar is voor Nederland pas van toepassing op 25 mei 2018. Deze wet, die internationaal bekend staat als de General Data Protection Regulation (GDPR), wordt in Nederland aangeduid als de *Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de huidige Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Met de AVG worden nieuwe of aangepaste regels vastgelegd voor bedrijven, overheidsinstanties, non-profitorganisaties en andere organisaties die goederen en diensten aanbieden aan mensen in de Europese Unie (EU), of die gegevens verzamelen en analyseren over EU-burgers. De AVG is van toepassing zijn ongeacht waar deze organisaties zich bevinden. In deze whitepaper zullen we in plaats van AVG de term GDPR gebruiken.

De General Data Protection Regulation, of GDPR, is bedoeld om privacyrechten van personen te waarborgen en beveiligen. De GDPR bestaat uit strikte algemene privacy vereisten van personen - ingezeten van de EU - die voorschrijven hoe je persoonsgegevens moet beheren en beveiligen waarbij je oog moet houden voor individuele keuzes, ongeacht waar gegevens naar toe worden verstuurd en waar ze ook worden verwerkt en opgeslagen.

Microsoft en onze klanten zijn nu gestart met het traject dat leidt tot het bereiken van de privacydoelen uit de GDPR. Privacy is volgens Microsoft een fundamenteel recht. En we geloven dat de GDPR een belangrijke stap voorwaarts is richting duidelijkheid over individuele privacyrechten, en richting het naleven ervan. Maar we zien ook dat door de GDPR organisaties over de hele wereld significante veranderingen moeten doorvoeren.

Het GDPR-traject stelt je waarschijnlijk voor een hoop uitdagingen. Wij helpen je graag deze te overwinnen.

Wat Microsoft doet rondom de GDPR
Vertrouwen staat centraal in onze missie om iedere persoon en elke organisatie wereldwijd meer te laten bereiken. We hanteren een principiële aanpak als het gaat om vertrouwen opbouwen. Daarbij hechten we sterk aan privacy, beveiliging, compliance en transparantie. Deze principes passen we ook toe bij onze voorbereidingen op de GDPR. We begrijpen dat de naleving van GDPR een gedeelde verantwoordelijkheid is. Daarom stellen we alles in het werk om vóór 25 mei 2018, wanneer de wet van kracht wordt, met onze cloudservices te voldoen aan de GDPR.

 

Downloads: