NIEUW! Factsheet FuelVision Gas

De gassector is een dynamische markt

In FuelVision, met als basis ERP-systeem Microsoft Dynamics, legt u de bewegingen van de markt en binnen uw bedrijf vast. U werkt efficiënt en heeft overzicht. Zo kunt u indexprijzen registreren, contracten beheren, voorraden administreren en automatisch factureren. Maar vooral beschikt u met FuelVision over een ERP-systeem dat specifiek gemaakt is voor de gasbranche. Helemaal toegespitst dus op úw behoeften. Of u nu LNG of gas levert in cilinders, in bulk of via gasmeters

De voordelen van FuelVision:

  • Op maat gemaakt voor de gasbranche
  • Zet uw klanten centraal
  • Eenvoudig registreren in verschillende eenheden
  • Extreem flexibel

HOE WERKT HET?

Logic Vision heeft tientallen jaren ervaring in de olie- en gasbranche. Die ervaring vertaalden we naar FuelVision. Zo begrijpen we dat u aan veel verschillende klanten en op allerlei manieren uw producten levert. Dat legt u allemaal eenvoudig vast in FuelVsion. Zoals het (ver)kopen van LNG, vullen van cilinders, onderhoud aan bulktanks en registreren van meterklanten.

LNG

LNG is een bijzonder product. Zowel in opslag als in registratie. U koopt en vervoert LNG in metrische tonnen en registreert het vervolgens in megawattuur (mwh). De prijzen en de aantallen zijn in FuelVision vast te leggen in beide eenheden en eenvoudig om te rekenen. Ook kunt u aan elke partij LNG een eigen calorische waarde toekennen. Dankzij de volledige integratie tussen de verschillende onderdelen binnen FuelVsion geldt dat óók voor de accijnsregistratie en het ritmanagement. Met forecasting kunt u bovendien voorspellen wanneer uw klanten weer LNG nodig hebben.

Cilinders

Bij de levering van gas in cilinders houdt FuelVision rekening met de verschillende eenheden, inhouden en materialen. U registreert bijvoorbeeld in stuks of 5, 11 en 33 kilogramcilinders. U legt de (lege) cilinder én de inhoud apart vast. Heeft u een fillingplant dan kunt u eenvoudig het vullen van de flessen bijhouden in FuelVision. Net als de retouren, natuurlijk inclusief statiegeld. Spreekt u een werk- of ijzervoorraad af? FuelVision houdt het saldo bij en berekent automatisch of er wel of geen statiegeld moet worden betaald. Ook weet u dankzij FuelVision exact welke kooien waar staan. Natuurlijk is ook de accijns- en ritadministratie volledig geïntegreerd.

Bulk

U verhuurt of gebruikt bulktanks. De tanks moeten aan allerlei (wettelijke) veiligheidseisen voldoen. Ze moeten onderhouden, geschilderd en gekeurd, de leidingen gecheckt en bekeken of alle papieren op orde zijn. Al deze servicemomenten, het periodieke serviceschema, legt u vast in FuelVision. Op basis van het schema genereert FuelVision automatische serviceorders voor het komende jaar en houdt bij wanneer ze zijn uitgevoerd. Verder registreert FuelVision de huurcontracten voor de tanks en factureert maandelijks of jaarlijks. Ook houdt het ERP-systeem periodieke voorschotten bij, bijvoorbeeld maandelijks een vast bedrag voor gas, en maakt automatisch aan het einde van het jaar een eindafrekening.

Meter

Sommige klanten beschikken over een gasmeter en betalen alleen voor het gas dat ze afnemen: de meterklanten. Deze contracten voegt u in een handomdraai toe aan FuelVision: de klantgegevens, het maandelijkse voorschot en de meterstanden. Ook legt FuelVision het huurcontract voor de gasmeter vast, de servicemomenten en het onderhoud aan de tank en gasmeter. FuelVision houdt het aantal tikken van de meter bij, met voor iedere type gasmeter desgewenst een eigen omrekenfactor in m3 per tik. Automatisch maakt het systeem vervolgens de eindafrekening op. Ook alle verplaatsingen van het gas en de peilstanden van de tanks kunt u in FuelVision importeren. Dankzij de integratie met de ritadministratie weet u precies welke voorraad waar is.