Scheeps- & Jachtbouw / Project management

Scheeps- & Jachtbouw

U bent jachtbouwer. En u wilt uw bedrijf zo efficiënt mogelijk inrichten, bedrijfsprocessen optimaal op elkaar afstemmen en een zo hoog mogelijke kwaliteit leveren tegen zo laag mogelijke kosten. De klant staat immers centraal. Met Microsoft Dynamics NAV, aangevuld met de maritieme oplossing van Logic Vision, registreert u uw bedrijfsprocessen nauwkeurig, van calculatie tot aftersales. Het systeem is snel, praktisch, toegankelijk en op maat gemaakt voor jachtbouwbedrijven. U heeft inzicht in het gehele bouwproces.

"De kennis van Logic Vision over de processen bij Oceanco is erg groot en dat zorgde voor een eenvoudige en goede klik, we begrepen elkaar. "

Ben van der Vegt (Oceanco - Alblasserdam Yachtbuilding)

Onze oplossingen

×
×
×
×
×
×
×

Projectmanagement

Project management

U voert meerdere projecten tegelijkertijd uit, zowel klantgericht als seriematig. Van helling- tot nieuwbouwproject, waarbij soms miljoenen euro's gemoeid zijn, die jaren werk vergen en waarbij meerdere specialisten samenwerken. Projecten in de jachtbouw zijn complex. Uw doel is om de projecten op tijd, binnen budget en conform de afspraken uit te voeren. 

Projectbeheersing en projectmanagement, dáárop ligt dan ook de focus binnen Dynamics NAV. Bewaak de projecten via de work breakdown structure van projecttaken. U krijgt inzicht in de kosten, de activiteiten en de aparte elementen die binnen het project gedefinieerd zijn. Vergelijk de begrote, verwachte en geprognotiseerde kosten. Zet de gebudgetteerde, bestede en ingekochte uren tegen elkaar af. En houd de planning per ruimte, bouwnummer en werfbezetting tot in detail bij. Wil een klant toch nog iets veranderen aan het ontwerp? Via change order registreert u dit eenvoudig en kunt u later op simpele wijze terughalen wat veranderd is aan het (standaard)ontwerp. Voor de oplevering controleert u of alle punten gereed zijn en stelt u de factuur op. Uw klant heeft bij de overdracht van het schip direct inzicht in de totale kosten. En u heeft meer controle en bent uw klanten optimaal van dienst.

×

Projectmanagement

Project management

U voert meerdere projecten tegelijkertijd uit, zowel klantgericht als seriematig. Van helling- tot nieuwbouwproject, waarbij soms miljoenen euro's gemoeid zijn, die jaren werk vergen en waarbij meerdere specialisten samenwerken. Projecten in de jachtbouw zijn complex. Uw doel is om de projecten op tijd, binnen budget en conform de afspraken uit te voeren. 

Projectbeheersing en projectmanagement, dáárop ligt dan ook de focus binnen Dynamics NAV. Bewaak de projecten via de work breakdown structure van projecttaken. U krijgt inzicht in de kosten, de activiteiten en de aparte elementen die binnen het project gedefinieerd zijn. Vergelijk de begrote, verwachte en geprognotiseerde kosten. Zet de gebudgetteerde, bestede en ingekochte uren tegen elkaar af. En houd de planning per ruimte, bouwnummer en werfbezetting tot in detail bij. Wil een klant toch nog iets veranderen aan het ontwerp? Via change order registreert u dit eenvoudig en kunt u later op simpele wijze terughalen wat veranderd is aan het (standaard)ontwerp. Voor de oplevering controleert u of alle punten gereed zijn en stelt u de factuur op. Uw klant heeft bij de overdracht van het schip direct inzicht in de totale kosten. En u heeft meer controle en bent uw klanten optimaal van dienst.

×
×
×
×

Sales engineering

 • Calculatie
 • Grofplanning
 • Nacalculatie

Financieel Management

 • Cashflowmanagement
 • Contractuele betalingstermijnen
 • Intercompanytransacties
 • SEPA-ondersteuning

Procurement

 • Inkoopvoorstellen
 • Leveranciers- en budgetbewaking
 • Digitale goedkeuring
 • Inkoophistorie

Projectmanagement

 • Projectbewaking
 • Inzicht kosten en uren
 • Planningen
 • Change order

Quality Control

 • Componentengebruik
 • Certificatenregistratie

After Sales

 • As-built-informatie
 • Componentenoverzicht per schip
 • Leveren reserveonderdelen
 • Service en onderhoud