Brancheverenigingen

Logic Vision is lid van diverse brancheverenigingen; NOVE (Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche), NMT (Netherlands Maritime Technology), ETA (European Tugowners Association) en VIV (vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren)

Als organisatie met de focus op de branches Olie & Gas, Maritiem, Towage & Salvage en Productie zijn wij zeer geïnteresseerd wat er gaande is in deze markten. Doordat brancheverenigingen de belangen behartigen van hun leden en veel kennis en ervaring over het wel en wee in deze werelden hebben, was het een logische stap om lid te worden.

 

NOVE | Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche

Dé brancheorganisatie voor de zelfstandige brandstofhandel. NOVE behartigt de belangen van onafhankelijke, particuliere brandstofhandelaren. Hun leden zijn over het algemeen niet gebonden aan oliemaatschappijen. De leden zijn actief in handel, transport, opslag en verkoop van vloeibare en gasvormige brandstoffen en van smeermiddelen. NOVE zet zich op verschillende vlakken in voor haar leden.

De kernactiviteiten van NOVE zijn:

 • Afsluiten arbeidsvoorwaarden voor het Brandstoffenbedrijf
 • Opkomen voor de belangen van zelfstandige brandstofhandelaren
 • Organiseren van trainingen, seminars en cursussen
 • Uitgave branchekwartaalblad: NOVE Visie
 • Onderhoud website, ledennet en Facebook pagina
 • Bijdrage aan totstandkoming wet- en regelgeving voor de brandstofsector
 • Leden voorzien van branche specifieke informatie
 • Beantwoorden vragen individuele leden

 

NMT | Netherlands Maritime Technology

Netherlands Maritime Technology is een succesvol netwerk van scheepswerven, toeleveranciers en dienstverleners. Op maritiem-technologisch gebied gaan deze bedrijven, groot en klein, altijd een stap verder op zoek naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.

Vanuit een gezamenlijke passie voor de sector proberen ze het netwerk op allerlei wijzen te faciliteren. Netherlands Maritime Technology behartigt de belangen van het netwerk, biedt professionele ondersteuning bij projecten en voert onafhankelijke onderzoeken uit. Netherlands Maritime Technology focust zich specifiek op de thema’s Trade, Innovation en Human Capital.

Samen zorgen ze ervoor dat de Nederlandse maritiem-technologische sector een sterke, vooroplopende sector blijft die meespeelt op wereldniveau.


ETA |The European Tugowners Association

Deze organisatie heeft als doel om leden te verenigen en de belangen te behartigen van eigenaren en exploitanten van haven-, zeesleepdiensten en bergingswerkzaamheden in de Europese kusthavens en kusthaven gebieden.

Hun activiteiten bestaan o.a. uit.:

 •  Een stem vanuit de towage industrie
 •  Een bron van informatie voor de leden
 •  Een middel om de industrie beter te profileren
 •  Een kennisbron van technische en professionele informatie
 •  Een link te vormen tussen ETA -leden en andere organisaties van de maritieme industrie

 

VIV | vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren

De VIV, opgericht in 1947, is van oorsprong een vereniging voor importeurs van verbrandingsmotoren. Tegenwoordig zijn ook niet-importeurs lid van de vereniging waarbij alle leden een bedrijfsmatige relatie hebben met de industrie en/of maritieme sector. De doelstelling is nog altijd de belangenbehartiging van de participerende leden die zich bezig houden met de ‘niet voor de weg bestemde mobiele machines’.

Door de bundeling van specialistische kennis, kunde en ervaring van VIV leden is de VIV een gerespecteerde en volwaardige gesprekspartner voor o.a. Verkeer & Waterstaat, RVO en diverse projectmatige stuurgroepen. Daarnaast is de VIV actief betrokken bij de oprichting van de nieuwe vereniging voor biobrandstoffen in Nederland. Een initiatief dat gesteund wordt door het ministerie van I en M.

Ook is de VIV een graag geziene deelnemer in werkgroepen van o.a. NOVE/ Stichting VOS, Centraal Bureau voor de Rijn & Binnenvaart, Plagamo, Nationaal LNG Platform en organiseren ze ledenvergaderingen en seminars om hun leden te verbinden.