“Alles wat een ander beter kan, laten we een ander doen”

Daarmee geeft Louis Hamming aan dat Vitters tevreden is over Logic Vision als automatiseringspartner. Een samenwerking die niet zonder slag en stoot tot stand is gekomen: er is een jarenlang traject aan voorafgegaan.

In 1990 startte Vitters met het bouwen van luxe, customized jachten. Met een team van 8 medewerkers werd voor de financiële administratie gebruik gemaakt van Exact. Na enkele jaren en een meer dan verdubbeling van het aantal medewerkers werd het belangrijker om meer (financieel) inzicht in de projecten te verkrijgen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van E-project onder DOS op 1 werkstation. In 2002, toen Dos verdween en het besturingssysteem vervangen werd door Windows, is een traject gestart om tot een automatiseringssysteem te komen dat meer managementinformatie kon opleveren.

Nadat de wensen en eisen in kaart waren gebracht, werd uiteindelijk gekozen voor E-pas: een productie automatiseringssysteem dat omgebouwd zou worden tot een systeem waarmee Vitters de projecten kon automatiseren. Binnen de organisatie trokken 3 medewerkers de kar om een vertaalslag te kunnen maken en goede rapportages te bewerkstelligen. Ondanks de efforts en de duidelijke wensen, bleek de keuze niet de juiste: op logistiek en op service gebied bleek het systeem behoorlijk te kort te schieten.

Daarom is na een traject van 2 jaar besloten om ermee te stoppen en te zoeken naar een automatiseringspartner met verstand van zaken in de jachtenbouw.

Het pakket van wensen en eisen dat in het 1e traject is gebruikt was wederom de basis om tot een keuze te komen voor de shortlist. Uiteindelijk bleven 2 partijen (en systemen) over: Van Meijel met Metacom en Logic Vision met Microsoft DynamicsTM NAV in combinatie met Shipyardmodule. De keuze viel op Logic Vision. Voornamelijk vanwege de standaard functionaliteit die de Shipyardmodule biedt. Verder was de communicatie met Logic Vision helder en duidelijk. En dat was, na het vorige traject, erg belangrijk voor Vitters. De werf wilde niet weer voor verrassingen komen te staan.

Nadat besloten was om met Logic Vision in zee te gaan, heeft het project een enorme vlucht genomen. De overgang van verkoop naar consultancy ging geruisloos, vooral omdat de consultants er al in de demo-fase bij betrokken werden. Binnen enkele maanden was het hele implementatietraject een feit. Een traject dat volgens Louis Hamming erg soepel, snel en gladjes is verlopen. De al eerder genoemde duidelijkheid was hier debet aan: zowel Vitters als Logic Vision wisten exact wat er van hen verwacht werd. Vooral de projectorganisatie werd gewaardeerd: de medewerkers van Vitters zagen daardoor al vroeg in dat het nieuwe systeem enorme verbeteringen zou opleveren. Door het gebruik van werkgroepen werd er veel draagvlak gecreëerd in de organisatie.

Vitters heeft voor de ingebruikname van het systeem een maand simultaan gedraaid om eventuele problemen te tackelen, maar dit bleek overbodig. Op wat parameters na, zijn er geen aanpassingen doorgevoerd. Wel zijn de rapportages in deze periode aangepast op de wensen van Vitters zodat de meest optimale management informatie voorhanden kwam.
 
Vitters werkt nu bijna een jaar met de shipyardmodule en is erg tevreden met het systeem. De grootste voordelen zijn vooral zichtbaar in de gemakkelijk opvraagbare management informatie, maar ook de goede logistieke afhandeling en het realtime inzicht in de projecten zijn sterk verbeterd. Het systeem zorgt voor een betere output en meer tussentijdse informatie over de status van een project. Belangrijke zaken in een projectenorganisatie als Vitters Shipyards.

Het systeem heeft ook duidelijke besparingen opgeleverd: de financiële administratie is verminderd met 1 fulltime medewerker. Verder handelt de financiële administratie een groot deel van de werkzaamheden af die vroeger door een externe controller werden uitgevoerd. Dit levert een tweeledige besparing op: in kosten en in tijd!

De samenwerking met Logic Vision is prima: de support is snel en adequaat. De mentaliteit van Vitters sluit goed aan op die van Logic Vision en de communicatie is, nog steeds, helder en duidelijk.

Over Vitters
Vitters Shipyard is een gevestigde naam in de wereld van de exclusieve jachtbouw. In 1990 startte Vitters met het bouwen van luxe, customized jachten. De werf heeft sindsdien een indrukwekkend aantal jachten geleverd tot wel 54,5 meter lang. Vitters werkt met top ontwerpers en levert uitsluitend vakmanschap. Ieder project wordt gevolgd door een uitvoerige service waardoor ieder jacht gedurende de levensduur perfect onderhouden. Vitters heeft kwaliteit hoog in het vaandel en handelt daar altijd naar.

www.vitters.com