“Een meer dan compleet systeem”

Een duidelijke uitspraak van Vincent Bekker, directeur van Vahali B.V. Hij beschrijft hiermee in het kort hoe hij over Microsoft Dynamics NAV denkt.

Hij heeft ook recht van spreken, aangezien hij de motor is geweest achter het automatiseringstraject dat geleid heeft tot de aanschaf van de Shipyardmodule van Logic Vision.

Tot 2002 werkte Vahali met Exact voor de projectadministratie. Eerst in een DOS versie, later in de Windows versie. Omdat in die laatste versie een deel van de projectfunctionaliteit ontbrak, werd besloten om zich te oriënteren op een ander systeem. "Projectadministratie was van ondergeschikt belang in Exact: de basis is en blijft toch boekhoudkundig. Daardoor ontbrak relevante informatie over de status van een project en was de managementinformatie daarvan niet voorhanden. Redenen genoeg om te zoeken naar een bedrijfsbreed automatiseringssysteem."

Er werd een shortlist samengesteld waarna uiteindelijk gekozen is voor Logic Vision. Vooral vanwege de branchekennis. Logic Vision had al eerder succesvolle implementaties in de scheepsbouw achter de rug. De keuze was daarom niet moeilijk. Het beslissingstraject echter wel. Omdat er veel weerstand was tegen een nieuw automatiseringssysteem, was het creëren van draagvlak moeilijk. "De toenmalige directie was niet enthousiast over de implementatie van een nieuw systeem. Dat had niets te maken met de investering of het systeem zelf, maar vooral met de tijd die nodig was voor de inrichting, de omschakeling en het opleiden van de medewerkers. Om die weerstand weg te nemen, heb ik toen besloten om de automatiseringskar te gaan trekken. Aangezien ik door mijn werk als controller alle ins en outs van het bedrijf kende, was dat een goede keuze."

In afwijking op andere implementatietrajecten is bij Vahali gekozen om niet met een projectgroep te werken waarin een dwarsdoorsnede van de medewerkers betrokken werd. Vincent fungeerde als projectleider én nam de beleidsmatige beslissingen die nodig waren. Hierdoor ontstonden zeer korte communicatielijnen die geresulteerd hebben in een extreem snel implementatietraject van slechts twee maanden. In 2006 is Vahali geupgrade naar de 4.0 versie van Microsoft Dynamics NAV. 

De voordelen van het systeem zijn breed. Zo is minder personeel nodig om hetzelfde werk te doen en kan sneller ingespeeld worden op veranderingen in de markt door de sterk verbeterde managementinformatie. Een ander groot voordeel is de Multi Language functionaliteit waardoor de gebruiker kan bepalen in welke taal hij het systeem wil gebruiken, Nederlands of Engels. Dat is voor Vahali belangrijk vanwege de werf in Servië die sinds 2 jaar een belangrijk onderdeel van het bedrijf vormt. De medewerkers daar werken namelijk ook met Microsoft DynamicsTM NAV en de Shipyardmodule, via de server in Nederland. Daarvoor heeft Vincent bewust gekozen. "De financiële administratie wordt in Servië gevoerd, de urenregistratie wordt ter plekke gedaan, alsmede projectregistratie. De eindcontrole van al deze zaken blijft echter hier in Nederland, bij mij." Zo heeft hij het totaalbeeld volledig inzichtelijk, ondanks de afstand.

In de nabije toekomst wordt ook Inkoop en Magazijn in Servië in gebruik genomen. Dit besluit is mede genomen omdat de werf binnen enige tijd ook de afbouw van de schepen gaat doen. "Vooralsnog wordt in Servië alleen het casco gebouwd. De ervaring in de afgelopen 2 jaar is echter zo positief dat we hebben besloten om ook meer afbouw te gaan doen. Het is dan ook noodzakelijk het totale ERP systeem in te zetten om een zo duidelijk mogelijk bedrijfsresultaat te krijgen." Vincent neemt de opleiding voor de Servische medewerkers voor zijn rekening. Hij spendeert iedere maand 1 week om het kantoorpersoneel te voorzien van informatie en het niveau op een hoger plan te brengen.

De communicatie met Logic Vision is goed, er is echter maar incidenteel contact met de helpdesk. "Hier op kantoor hebben we zelden een probleem met het systeem en voor de Servische medewerkers fungeer ik als helpdesk. Na de upgrade van vorig jaar is er iets intensiever contact geweest, toen hadden we meer behoefte aan assistentie omdat de menu lay out veranderd was." Vincent is blij met de mentaliteit van Logic Vision. "Het is een no-nonsense bedrijf dat geen praatjes verkoopt, maar doet wat het belooft. Verder is de sfeer goed, die past prima bij onze manier van werken: hard maar met veel plezier."

Over Vahali B.V.
Vahali B.V. bestaat uit 2 werven. De werf in Gendt, Nederland en in Belgrado, Servië. De werf in Nederland is gespecialiseerd in luxe passagierschepen. Op dit moment wordt de casco vervaardigd van een 110 meter lang cruiseschip dat over de Europese binnenwateren gaat varen. De afbouw wordt niet met eigen medewerkers gedaan, daarvoor heeft Vahali prima contacten met onderaannemers. De Servische werf bouwt vooral binnenvaartankers, containerschepen en dredgers. In de nabije toekomst wordt ook de afbouw van deze schepen opgepakt. Bij Vahali werken circa 180 personen: 30 in Nederland en 150 in Servië.

www.vahali.nl