“Een stabiele oplossing die ons de basis biedt om te groeien”

Volgens Arjo Peters, Manager Communication & Information van Loggers zijn de twee belangrijkste criteria voor de keuze van een automatiseringsoplossing stabiliteit en toekomstvisie. "Met de keuze voor Microsoft Dynamics NAV in combinatie met Logic Vision zijn deze twee doelstellingen meer dan volledig gehaald. De gekozen oplossing is stabiel gebleken en levert Loggers de mogelijkheid te groeien".

Tot ruim 2,5 jaar geleden werd de groei beperkt, mede door de eilandautomatisering binnen Loggers. Er werd gebruik gemaakt van het financieel/logistiek pakket Comet, van het CRM pakket Scope en van diverse Excel toepassingen. Daardoor werd een groot aantal handelingen diverse keren verricht en was de gewenste managementinformatie niet altijd direct beschikbaar. "We hadden een groot aantal deelstromen die we wilden indammen tot één volledige stroom. Maar wel met een product dat voldeed aan onze wensen en eisen. We hebben ruim een jaar gezocht naar het best passende product. Dat bleek Microsoft Dynamics NAV te zijn. Dit product biedt de meeste functionaliteit, is flexibel en gebruikersvriendelijk en is nog volop in ontwikkeling."

Klik met Logic Vision
De keuze voor de automatiseringspartner werd bepaald, maar helaas bleek deze leverancier financiële problemen te hebben. Arjo werd daarom gedwongen snel om te schakelen en te zoeken naar een andere Dynamics partner. "Logic Vision stond al bekend in de markt met haar oplossingen voor de maritieme sector. We kenden ze al van diverse (maritieme) vakbeurzen. De mond-tot-mond reclame heeft ons uiteindelijk doen besluiten om voor Logic Vision te kiezen. Die keuze bleek goed, vanaf het 1e contact is er een geweldige klik."

Na het eerste contact in november 2005 heeft het project een enorme vlucht genomen. Dat was ook noodzakelijk omdat Loggers al te veel tijd had verloren met de vorige leverancier. Na de globale inventarisatie volgde de offerte die in december getekend werd. In januari werd het plan van aanpak gepresenteerd waarin de ambitieuze doelstelling werd opgenomen: operationeel per 1 juni 2006! Hierna volgde de analyse van de huidige werkwijzen, de proefconversie stamgegevens, de oplevering van het maatwerk en de trainingen in de testomgeving. "We hebben gekozen voor interne trainingen met eigen gegevens om de overgang zo makkelijk mogelijk te maken. Dat bleek een goede keuze. Onze mensen konden in mei hun eigen in- en verkooporders inbrengen in de live omgeving en konden zodoende al oefenen met het systeem voordat we operationeel waren."

De samenwerking met Logic Vision is ontzettend positief te noemen. "Jullie hebben een slogan: implementatie is topsport. Ik kan deze uitspraak volledig beamen. Met de juiste middelen, en dan heb ik het over de combinatie van product én implementatiepartner, wordt het echter een stuk eenvoudiger. Wij zijn van mening dat mensen het verschil  maken. Het product of pakket geloven we wel, dat heeft zich bewezen, het gaat om de mensen erachter. De projectleider en solution developer met wie we de implementatie hebben gedaan, voelden ons feilloos aan. Ze hadden duidelijk ervaring met soortgelijke implementaties en hebben het project binnen budget opgeleverd. De ontwikkeling en oplevering van het maatwerk vond plaats bij Loggers in huis. Hierdoor konden we het direct testen en waar nodig aanpassen. Dat leverde veel tijd op."

Een goed gevoel
Loggers werkt nu bijna 1,5 jaar met Microsoft Dynamics NAV en is erg positief over de oplossing. Het heeft een groot aantal voordelen opgeleverd. "Een voordeel is dat een medewerker alleen die informatie ziet die voor hem van toepassing is. Hij kan zich daardoor beter focussen op zijn eigen werkzaamheden. Het is overigens voor de medewerkers ook mogelijk om thuis in te loggen in het systeem. Verder is een aanzienlijke besparing op de overhead gerealiseerd, is de doorlooptijd van de bedrijfsprocessen verminderd en is de onderlinge communicatie verbeterd. Ook de managementinformatie is nu direct voorhanden waardoor betere en snellere beslissingen genomen kunnen worden. Zo kunnen we de offertes beter analyseren en hebben we in het offertestadium al inzicht in de marges. De efficiency is enorm verbeterd, er wordt geen dubbele data meer ingebracht. Voor de hele organisatie is meer inzicht in de trajecten. Tenslotte hebben we er een heel goed gevoel aan overgehouden en dat is voor ons heel belangrijk". CRM staat bij Loggers nog in de kinderschoenen. Arjo is druk bezig om de wensen van de verkoopafdeling hiervoor in kaart te brengen. De verwachting is dat de standaard functionaliteit CRM van Microsoft Dynamics NAV hiervoor voldoende ruimte biedt.

Over Loggers
Loggers is al 85 jaar een vooraanstaande leverancier van industriële schok- en trillingsdempers voor toepassingen op het gebied van trillingsisolatie en geluidsreductie. Loggers is een internationaal opererende onderneming waarbij de scheepsbouw, transport, machinebouw en defensie als belangrijkste afzetmarkten gelden. De productrange loopt van standaard producten tot producten die op basis van compleet nieuwe engineering tot stand komen.

Loggers engineert, produceert en vermarkt onder andere trillingsdempers voor de dekhuizen van de binnenvaart. Het bedrijf maakt voor deze demping gebruik van rubber en lucht. De producten die Loggers hiervoor in het verleden heeft ontwikkeld, gelden nu als norm in de markt. Een andere toepassing is de demping van bijvoorbeeld generators en speciaal ontwikkelde ophangsystemen t.b.v. uitlaatgassen leidingen. De ontwikkelingen die Loggers voor defensie doet, worden in een later stadium vaak toegepast in andere segmenten. Mede hierdoor loopt Loggers in ontwikkeling ver voor op de markt. Het bedrijf is marktleider in Europa en neemt voor de rest van de wereld een unieke positie in.

De toegevoegde waarde van Loggers is enorm. Het bedrijf levert een totaalconcept waarbij de expertise een grote rol vervult. Met behulp van computersimulaties berekent Loggers de optimale isolatiewaarde waarna de engineering afdeling de producten ontwikkelt. Het bedrijf voldoet aan diverse normeringen en levert onafhankelijke testrapporten.

www.loggers.nl