Customer support

Consultancy

Procesanalyse
Het implementatieproces van uw nieuwe ERP systeem begint altijd met de analyse van uw huidige processen. Om deze analyse succesvol te laten zijn is het belangrijk dat er key users zijn benoemd en dat alle betrokkenen tijdens het proces bekend zijn.

De analyse fase heeft als doel een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie en de gewenste situatie. Dit laatste zal de basis zijn voor de blauwdruk die gemaakt wordt zodat alle betrokkenen inzicht hebben in de afgesproken eindresultaten. Een blauwdruk is een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van hoe het systeem wordt aangepast en ingericht om het gewenste proces zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Deze blauwdruk zal de leidraad zijn bij het opstellen van het projectplan en een uitgebreide planning. Tijdens het gehele implementatieproces is intensieve samenwerking tussen U en Logic Vision noodzakelijk om het gewenste eindresultaat te realiseren.

Implementatie
Als er overeenstemming is over de blauwdruk dan kan het echte werk gaan beginnen, uw bedrijfsspecifieke ERP-oplossing kan worden ingericht. Veelal begint de inrichting met de financiële administratie en vervolgens zullen bijvoorbeeld de in- en verkoop-, CRM-, voorraad- en servicesoftware ingericht gaan worden. Mocht er functionaliteit ontwikkeld worden voor uw bedrijfsspecifieke proces dan zal dit parallel lopen aan de inrichting van uw ERP-oplossing.

Regelmatig zullen er tussentijdse tests plaatsvinden om de functionaliteiten te toetsen aan de blauwdruk. Deze tussentijdse tests worden in eerste instantie uitgevoerd door onze consultants of developers.

De implementatiefase wordt officieel afgesloten met een integrale acceptatietest waarbij de betrokkenheid van alle gebruikers vereist is. Voor deze acceptatietest verwachten we uw inzet. Hoe intensiever uw processen getest worden, hoe groter de kans wordt dat er een probleemloze livegang op zal volgen.

Datamigratie
Wat gebeurt er met uw "bestaande" gegevens? Is deze informatie nu verdwenen?

U kunt een groot gedeelte van uw bestaande stamgegevens, denk aan: klantgegevens, NAW gegevens en artikelen, gewoon meenemen naar uw nieuwe ERP-oplossing. Een onderdeel van het gehele implementatieproces is datamigratie. Tijdens dit proces zullen we gezamenlijk gaan bepalen welke gegevens u wilt meenemen naar uw nieuwe systeem? Na verrijking en/of ontdubbelen worden deze gegevens geïmporteerd in uw nieuwe ERP-oplossing.
Natuurlijk wordt deze migratie van te voren altijd getest door middel van een proefmigratie, welke opgevolgd wordt door een klanttest.

De definitieve datamigratie vindt, bij voorkeur, plaats in het weekend.


IT-consultancy
Nieuwe bedrijfsautomatisering kan betekenen dat er andere eisen gesteld worden aan uw huidige ICT-omgeving. Wij adviseren u graag over de inrichting van uw omgeving. Naast advies, implementeren wij ook graag de nieuwe hardware, als u dat wenst. Zodat u er zeker van kunt zijn dat de hardware goed aansluit op de software.

En komt u een keer een beheerder te kort, of heeft u extra handen nodig? Wellicht kunnen we u helpen.