Onze aanpak

Van koffie tot champagne
Logic Vision is Microsoft gold partner Logic Vision is Microsoft dynamic 365 bussiness central
scroll naar alle informatie over Logic Vision
CBRB logo
branche-logo3
branche-logo4
branche-logo2
branche-logo1

Fase 1

Inventarisatie

Kennismaking
Wanneer u interesse heeft in onze oplossingen, maken
we vrijblijvend een afspraak om kennis te maken.
Tijdens dit gesprek horen we graag wat uw uitdagingen
zijn en maken we een inschatting of onze software en
onze aanpak ook voor uw bedrijf een succes kan worden.

Demo & Budget inschatting
U kijkt positief terug op het eerste gesprek en u denkt
dat Logic Vision ook uw betrouwbare partner zou kun-
nen worden.
In het tweede gesprek maken we een project inventari-
satie zodat we een goede demo kunnen voorbereiden.
Ook ontvangt u een indicatie van de kosten.

Tijdens de demo laten we u zien hoe Microsoft Dynamics
365 Business Central werkt voor uw organisatie. Ook
wordt er een inschatting gemaakt van het benodigde
budget.

Stap 1 LV
Stap 2

Fase 2

Vooronderzoek

TIP: Wij adviseren om een blauwdruk te laten maken,
zodat we een gerichte inschatting kunnen maken voordat
de opdracht wordt gegeven voor het volledige project.

Blauwdruk (bij keuze voor blauwdruk)
Voorafgaand aan het hoofdproject kunnen we een
blauwdrukfase doorlopen, waarna een defi nitieve bud-
getinschatting gemaakt kan worden en er een go/no-go
moment is.*

Offerte
U ontvangt een gedetailleerde offerte voor het volledige
project of u ontvangt eerst alleen een offerte voor het
maken van de blauwdruk.

*In deze fase bespreken we de bedrijfsprocessen meer
in detail en maken we ook keuzes voor de inrichting.
Het resultaat is een meer defi nitieve budgetinschatting,
maar vooral een wederzijds beter begrip wat er in het
project gaat gebeuren.

fase 3

Implementatie

Gedurende het voortraject zal ook de planning samen
met u besproken worden. Deze wordt definitief gemaakt
na ondertekening van de offerte. Op deze manier weet
u op voorhand hoe de implementatie zal verlopen en
welke afdelingen op welk moment betrokken worden bij
het inrichten van de software. Gedurende de implemen-
tatie zal er middels projectmanagement altijd kritisch
gekeken worden naar de voortgang van het project.

Testen
Samen met uw kerngebruikers worden uw bedrijfspro-
cessen doorlopen in de nieuwe software om zo tijdens
de implementatie nog bij te kunnen sturen, indien nodig.

Training
Onze consultant verzorgt een training op uw locatie of in
onze eigen trainingsruimte.

stap 3
stap 4

fase 4

Livegang

Livegang
Champagne, taart of allebei? We vieren het einde van
een geslaagd traject.
Tijdens de livegang staan wij paraat om alles zo soepel
mogelijk te laten verlopen.

Support
Ook na de livegang zullen er vooral in de eerste periode
nog veel vragen zijn.
Wij zijn hier op voorbereid en onze support
medewerkers staan u graag te woord.