ProVision 365 voor klantordergestuurde productie

Microsoft Dynamics 365 Business Central

ERP software voor klantordergestuurde productie

Een optimaal productieproces kan het verschil maken tussen winst of verlies draaien. Met ProVision 365, onze ERP software op basis van Microsoft Dynamics 365 Business Central, krijgt van a tot z grip op uw processen.

ERP software voortoeleveranciers_dashboard

Verkoop

 • Order specifieke kostprijscalculatie
 • Prijs-, offerte- en contractbeheer
 • Raamcontracten
 • Versiebeheer
 • Relatiebeheer

Provision 365 is toegespitst op seriematige en klantordergestuurde bedrijven die specifieke oplossingen wensen voor specifieke vragen. Voor klantorder gestuurde productieomgevingen wordt de mogelijkheid geboden om standaard componenten te configureren tot een klantorder specifiek product. Hierdoor ontstaat een order specifieke kostprijscalculatie.

Prijzen structureert u eenvoudig door toeslagen en kortingen toe te voegen. Prijsafspraken zijn onder andere mogelijk per product(groep), klant(groep), in een bepaalde valuta of bij een bepaalde afname. Leg offertes en contracten vast in het systeem en stel een verkooporder samen.

Niets is zo veranderlijk als een opdracht.
In Provision 365 kunt u de verkooporders, verkoopoffertes en raamverkoopcontracten archiveren en nieuwe versies maken. Zo houdt u de aanpassingen nauwkeurig bij. Ook retourorders administreert u eenvoudig door het artikel weer in te boeken.

Relatiebeheer
Uiteraard kunt u ook uw relatiebeheer volledig toevertrouwen aan het systeem. Eenvoudig legt u prospects vast en koppelt u contactmomenten, zoals mailings of brieven, aan een persoon of bedrijf. Zo bouwt u duurzame relaties op, voor nu en in de toekomst.
Van prospect tot order: Provision 365 ondersteunt u.

Engineering

 • Tekeningen 
 • Artikelenbeheer
 • Stuklijstbeheer
 • Stuk-en artikellijsten importeren
 • Versiemanagement

U produceert unieke producten en komt tegemoet aan de vraag van uw klant.

Provision 365 koppelt u de tekeningen eenvoudig aan het productieproces. Zo genereert of importeert u gemakkelijk stuk- en artikellijsten. Het systeem ondersteunt bijvoorbeeld de import van deze tekeningen vanuit CAD of PDM. Op basis hiervan kunt u de artikel- en stuklijsten binnen Provision 365.

Ook andere koppelingen zijn mogelijk, waarbij praktisch elk bestandsformaat geïmporteerd kan worden. Op basis van deze stuklijsten genereert Provision 365 vervolgens materiaalbehoeftevoorstellen of direct inkoop- en productieorders.

Tot ver in het productieproces heeft de klant inspraak. Specificaties wijzigen wellicht talloze malen; ontwerpen is immers een continu proces. In Provision 365 legt u eventuele nieuwe stuk- en artikellijsten vast, terwijl u de oude versies archiveert. Alles gebeurt uiteraard op projectniveau.

Inkoop

 • Automatische inkoopvoorstellen
 • leveranciersselectie
 • Prijzenbeheer
 • Contractbeheer
 • Registratie op projectniveau

Kwalitatief hoogstaande producten. Dat is waar u voor staat. Ook de kwaliteit van de onderdelen moet dus optimaal zijn.

Provision 365 genereert automatisch inkoopvoorstellen op basis van de directe behoefte bij de projecten, de verkooporders (bijvoorbeeld voor spare parts), de afhankelijke vraag uit productieorders en de voorraadparameters van de artikelen. U ziet welke leveranciers de beste prijs bieden en of de leverdatum binnen uw planning past. Ook weet u wanneer u de order moet plaatsten om binnen de planning te blijven. Uiteraard is het ook mogelijk direct een inkooporder te maken vanuit het inkoopraamcontract of project.

Prijsafspraken kunt u per product en leverancier vastleggen binnen het systeem. Afspraken van inkoopraamcontracten registreert u direct bij het project. Bijvoorbeeld een bepaalde afname binnen een bepaalde periode voor een bepaalde prijs. Of de levertijd en kwaliteitseisen. Dit biedt u de mogelijkheid de werkelijke inkopen met de afspraken in het inkoopraamcontract te vergelijken.

Werkvoorbereiding

 • Materiaal- en capaciteitsplanning
 • Stuklijsten- en artikelenbeheer
 • Versiemanagement
 • Routings

U wilt nauwkeurig vastleggen aan welke materialen, onderdelen en resources u behoefte heeft.
De behoefte aan materialen kunt u op 2 manieren berekenen:
Voor een projectgestuurde berekening gebruikt u de project requirements planning en voor een voorraadgestuurde berekening gebruikt u de materials requirements planning.

Specificaties wijzigen regelmatig.

In ProVision 365 houdt u dit eenvoudig bij en archiveert u oude versies van bijvoorbeeld stuklijsten. Verder houdt het systeem voor u bij welke routing het productieproces moet doorlopen, wat de cyclus- of bewerkingstijd is en welke onderdelen en percentages u exact nodig heeft.

Dankzij de functionaliteiten "available-to-promise" en "capable-to-promise" ziet u snel hoe de beschikbare capaciteit zich verhoudt tegenover de gevraagde. Zo stelt u een realistische leverdatum voor uw klanten vast. Betrouwbaarheid staat immers voorop. Vervolgens maakt u eenvoudig inkoop- en productievoorstellen, inkooporders of productieorders.

Productie

 • Automatische productieorders
 • Productieplanning
 • Output
 • Verbruik
 • Urenregistratie

Aan de hand van de verkoopprognose, verkooporders of voorraadparameters genereert het systeem automatisch productieorders en bent u in staat een productieplanning op te zetten.

Naast het materiaalverbruik uit voorraad en de productie-output naar de voorraad kunt u ook de gewerkte tijden per productieorder registreren. Deze uren worden vastgelegd in een urenstaat waarin ook andersoortige uren (service, indirect) worden vastgelegd. De urenregistratie controleert u aan de hand van de urenkalenders van de individuele medewerkers. Op basis daarvan kunt u vervolgens overwerk- en compensatie-uren berekenen.


Vanuit de registratie van materialen en uren op productieorders wordt een nacalculatie per productieorder opgebouwd waarmee de voorcalculatie vergeleken kan worden. Afhankelijk van de waarderingsmethode van het te produceren product worden er voor de verschillen tussen de voor- en nacalculatie financiële efficiencyverschillen geboekt.

Magazijn

 • Voorraad gestuurd inkopen
 • Goederenontvangst
 • Interne goederenuitgifte
 • Verkoopverzending
 • Voorraadbeheer

Met Provision 365 weet u exact wanneer u welke onderdelen moet bestellen.

U koopt bijvoorbeeld voorraadgestuurd materiaal in op basis van vastgelegde minimum voorraadaantallen per artikel. Om het voorraadbeheer zo betrouwbaar te laten verlopen, zijn aanverwante functionaliteiten zoals de inkoop-, verkoop- en productie-administratie volledig geïntegreerd.

Goed voorraadbeheer begint in het magazijn. Om dit proces te optimaliseren, kan in Provision 365 een magazijnopdracht aangemaakt worden op basis van de inkoop- , productie- , service of verkooporder.

Met het verwerken van de magazijnopdracht worden de inkoop- en verkooporder vervolgens weer bijgewerkt. Zo is precies bekend welke goederen binnenkomen en uitgaan. Aan de opdracht koppelt u eenvoudig documenten, bijvoorbeeld certificaten of productbeschrijvingen.

Financieel

 • Facturering
 • Onderhanden werk
 • Voor- en nacalculatie
 • Debiteuren- en crediteurenbeheer

Volledige financiële integratie, dat kenmerkt Provision 365 .
Boekingsgangen vanuit de diverse processen, zoals inkoop, verkoop of voorraad, worden direct in de financiële module verwerkt. Het resultaat is effectieve aansluiting tussen het grootboek en de sub administraties.
En een helder zicht op uw financiën

Projectbeheer

 • Projectsjablonen en -definitie
 • Budgetten
 • Prognose
 • Voortgangsbewaking

In ProVision 365 vindt u per project alle informatie over het productieproces en stuurt u vanuit de werkvoorbereiding alle processen aan. Talloze functionaliteiten ondersteunen u bij de correcte uitvoer. Zo beheert u de projecten effectief en efficiënt.

Zet bijvoorbeeld snel een project op dankzij de projectsjablonen, waarbij de projectdefinities deels vastliggen in het systeem. De overige specificaties configureert u exact naar de wensen van uw klant.

Budgettering en planning nemen daarbij een centrale rol in en kunt u voor elke fase van het project vastleggen. De voorcalculatie vindt plaats per project(fase) op groeps- of individueel niveau. Ook budgetteert u op eenvoudige wijze bijkomende kosten, toeslagen en kortingen. U kunt meerdere versies van een projectbudget opzetten, waarbij maar één budget actueel is.

Door de gebudgetteerde en werkelijk kosten te vergelijken, ziet u direct of u binnen het budget blijft. Ook bestaat de mogelijkheid om op basis van een percentage of completion een projectprognose op te stellen. Dit kan aan de hand van het budget of de werkelijke kosten.

Is een product of onderdeel voor het project gereed? Vanuit het project maakt u op eenvoudige wijze hiervoor een verzending aan. Voor de afsluiting van het project stelt u controles in: zijn er bijvoorbeeld nog uren te boeken en zijn alle projectgerelateerde inkoop- en verkooporders afgehandeld? Zo weet u zeker dat er geen losse eindjes meer zijn. Van calculatie tot servicecontrole, alle gegevens staan overzichtelijk bij elkaar. U bewaakt de voortgang en beheert de projecten op optimale wijze.

Service

 • Nazorg
 • Spare parts

Serviceobjecten registreert en beheert u eenvoudig in het systeem. U voegt onderhoudscontracten toe en genereert de serviceorders. Documenten of handleidingen koppelt u overzichtelijk aan de serviceorder, terwijl u spare parts voor de klant op voorraad houdt.

De aansturing en afhandeling gebeurt op identieke wijze als bij de voorraadgestuurde artikelen. U bent volledig geïnformeerd en optimaal in staat een klant ondersteuning te bieden.

Eerlijk advies?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met u op!