ProVision365 voor maritieme bedrijven

ERP software voor jachtbouw Microsoft_jacht centraal 1

Alle scheepsinformatie in één overzicht

 • Jacht of schip staat centraal
 • Koppeling tussen schip en onderdelen
 • Inzicht per schip en onderdeel

Alle informatie over het jacht staat op één centrale plaats zodat u per jacht vanuit één scherm alle taken kunt managen. Zo heeft u direct toegang tot alle componenten en ziet u welke werkzaamheden er gedaan zijn en nog op de planning staan.

 

Voor jacht- en scheepsbouw, leveranciers en dienstverleners

ProVision365 is oorspronkelijk ontwikkeld voor (projectgestuurde) bedrijven binnen de maritieme sector.
Dankzij onze maritieme templates in onze ERP software en onze kennis van uw branche, krijgt u het beste van 2 werelden:

 • Betrouwbare Microsoft ERP software die continue verbeterd wordt.
 • ERP software die rekening houdt met uw maritieme bedrijfsprocessen.

Verkoop

Voer uw acquisitie/-voorontwerpprojecten met uw eigen system breakdown structure uit. Deze structuur koppelt u eenvoudig aan een eventuele specificaties van de potentiële klant. Uren en inkopen kunnen geregistreerd worden op het project, zodat u inzicht krijgt in de kosten van deze verkoopinspanningen.

CRM

 • Opportunities
 • Shared communication history

ESTIMATING

 • Job templates
 • Quote Configurator

Projectbeheer

Bewaak de projecten via uw eigen work breakdown structure. U krijgt inzicht in de kosten, de activiteiten en de planning die binnen het project gedefinieerd zijn. Vergelijk de gecalculeerde, begrote, bestede en geprognotiseerde kosten. Zet de gebudgetteerde, bestede en verwachte uren tegen elkaar af. En houd de planning per systeem, ruimte en afdeling tot in detail bij.

Wil een klant iets wijzigen aan het jacht? Via een change order calculeert en registreert u dit eenvoudig en kunt u later op simpele wijze het budget en de bijbehorende kosten van de change order terughalen.

Tijdens de bouw controleert u of alle punten gereed zijn voor de afgesproken milestone en kunt u de termijnfactuur versturen. Milestones kunt u ook koppelen aan inkooporders, zodat ook de inkooptermijnfacturen hieraan getoetst kunnen worden. Zo heeft u meer controle over uw cash flow binnen het project.

Daarnaast kunt u relevante documenten gestructureerd opslaan in ProVision365.
Per schip of component zijn protocollen, werkverslagen en technische documenten beschikbaar.

 • Multiple Job Breakdown Structures
 • Budgets and Baselines
 • Forecasts
 • Job Price Agreements

ENGINEERING

 • Drawing Position number
 • Bill of Materials

RESOURCE PLANNING

 • Resource hours registration
 • Resource Qualifications, Certificate
 • Planboard

JOB PLANNING

 • Job Tasks, Work Orders
 • Job Change Orders
 • MS Project synchronization
 • Job Transfer Orders
 • Job Purchases

JOB INVOICING

 • Multiple Customers per Job
 • Fixed Price Invoicing
 • Time & Material invoicing
 • Presets for Invoice Lay-out

Inkoop en logistiek

Maximale kwaliteit en een betrouwbare levertijd. Dat is wat u wilt, zeker bij de inkoop voor projecten.

Vanuit het project kunt u de aangegeven behoefte overnemen naar een inkooporder, waarin u de afspraken met de leverancier bevestigd en verzend via e-mail voorzien van uw inkoopvoorwaarden.
Voor uw grijpvoorraden kan het systeem automatisch inkoopvoorstellen genereren op basis van de voorraadstanden en levertijden. Aan de hand van het voorstel kunt u zelf aangeven wat daadwerkelijk nodig is.

 • Job Purchases from Job Planning
 • Job Inventory
 • Job Deliveries incl packaging
 • Customs/Commercial Invoice
 • Warehousing, multiple locations
 • Inventory level management
 • Purchase Prices, Discounts
 • Transfer Orders
 • ADCS barcode scanning

Purchase & payments

Om het inkoopproces gecontroleerd te laten verlopen, maakt u gebruik van digitale goedkeuring. Op basis van de projectcalculatie ziet u welk budget is gereserveerd voor de diverse inkopen en houdt u eenvoudig bij of dit niet wordt overschreden. Daarnaast heeft u volledig inzicht in de inkoophistorie. Dat kan per project, per leverancier, maar ook per systeem. ProVision365 zorgt voor maximale controle doormiddel van onze partnersoftware de inkoopfactuur te matchen met de inkooporder en de betaling na goedkeuring vrij te geven.

 • WKA/Dutch Sequential Liability Act
 • Purchase Orders for registered External Hours
 • Prepayments, Payment Schedule
 • Approval Work Flows

 

 

 

After Sales

Zodra een klant belt, wilt u direct actie ondernemen. Of zelfs de klant vóór zijn en preventief onderhoud aanbieden. Zo bent u van toegevoegde waarde voor uw klant en bouwt u een langdurige relatie op. Dankzij ProVision365  heeft u toegang tot het historisch overzicht, ziet u precies welke werkzaamheden in het verleden zijn gedaan en welke onderdelen zijn geleverd of vervangen. U zoekt eenvoudig op scheepsnaam, eigenaar of ander contactpersoon. Alle activiteiten, orders en in- en verkopen staan overzichtelijk bij elkaar. Per schip of per klant. Binnen ProVision365 configureert u eenvoudig offertes op basis van standaardactiviteiten en klantafspraken.

SHIP INFORMATION

 • Contact details
 • Registration details
 • Installed System components
 • Order history
 • Saved documents

MAINTENANCE

 • Contracts
 • Scheduded Contract Invoicing
 • Maintenance Tasks
 • Planned Maintenance
 • Exhange Parts - Deposits
 • Service Reports

PARTS

 • Register sale on ship/system component
 • Sales Prices/Discounts
 • Prepayments, Payment Schedule
 • Customs/Commercial Invoice

Financieel

De maritieme module biedt de mogelijkheid om contractuele betalingstermijnen vast te leggen, zowel bij de verkoop als de inkoop. U ziet hoeveel de klant al heeft betaald en hoeveel de klant nog moet betalen. Zo kunt u uw cashflowmanagement optimaliseren en zorgt u dat zo min mogelijk voorfinanciert.

Door tags of kenmerken aan projecten, projecttaken en kostenplaatsen te koppelen, krijgt u zicht op het budgetgebruik. Ook kunt u een goedkeuringsproces aan de inkoop en verkoopfacturatie toevoegen, zodat uw cijfers betrouwbaar zijn.

 • Cash Flow
 • Deferrals
 • (Global) Payments, Telebanking
 • Integrated Work In Progress postings
 • Integrated Inventory Value postings
 • Integrated Fixed Assets postings
 • Approval Work Flows