ProVision 365 voor projectmatige productie

ERP software gebaseerd op Microsoft Dynamics 365 Business Central.

ERP software voor projectmatige productie

Lange doorlooptijden, omvangrijke budgetten, de betrokkenheid van vele specialisten en veranderende omstandigheden. Kortom: het productieproces van uw producten is complex. ProVision 365 zorgt voor samenhang tussen de opbouw van het product en de gerelateerde activiteiten. Met onze ERP software op basis van Microsoft Dynamics 365 Business Central behoud u het overzicht.

 • Een heldere projectstructuur
 • Een heldere calculatie en vergelijking met de werkelijke kosten
 • Een geïntegreerde software-oplossing
ERP software voortoeleveranciers_dashboard

Projectbeheer

 • Snel projecten opzetten
 • Project definities + eigen configuratie
 • Budgetten
 • Prognose
 • Voortgangsbewaking

Het project vormt de basis binnen uw bedrijf. De producten die u ontwikkelt, zijn complex van aard en vele specialisten, resources en materialen zijn betrokken bij de productie. Overzicht is dan ook het kernwoord.

In ProVision 365 vindt u per project alle informatie over het productieproces en stuurt u vanuit de werkvoorbereiding alle processen aan. Talloze functionaliteiten ondersteunen u bij de correcte uitvoer. Zo beheert u de projecten effectief en efficiënt.

Zet bijvoorbeeld snel een project op dankzij de projectsjablonen, waarbij de projectdefinities deels vastliggen in het systeem. De overige specificaties configureert u exact naar de wensen van uw klant.

Budgettering en planning nemen daarbij een centrale rol in en kunt u voor elke fase van het project vastleggen. De voorcalculatie vindt plaats per project(fase) op groeps- of individueel niveau.

Ook budgetteert u op eenvoudige wijze bijkomende kosten, toeslagen en kortingen. U kunt meerdere versies van een projectbudget opzetten, waarbij maar één budget actueel is. Door de gebudgetteerde en werkelijk kosten te vergelijken, ziet u direct of u binnen het budget blijft. Ook bestaat de mogelijkheid om op basis van een “percentage of completion” een projectprognose op te stellen. Dit kan aan de hand van het budget of de werkelijke kosten.

Is een product of onderdeel voor het project gereed? Vanuit het project maakt u op eenvoudige wijze hiervoor een verzending aan. Voor de afsluiting van het project stelt u controles in: zijn er bijvoorbeeld nog uren te boeken en zijn alle project-gerelateerde inkoop- en verkooporders afgehandeld? Zo weet u zeker dat er geen losse eindjes meer zijn.

Van calculatie tot servicecontrole, alle gegevens staan overzichtelijk bij elkaar. U bewaakt de voortgang en beheert de projecten op optimale wijze.

Werkvoorbereiding

 • Materiaalplanning
 • Resourcesplanning
 • Werkuitgifte
 • Behoefteberekening (PRP en MRP)

Kapitaalintensieve producten, lange doorlooptijden en omvangrijke projecten. U wilt nauwkeurig vastleggen aan welke materialen, onderdelen en resources u behoefte heeft.
De behoefte aan materialen kunt u op 2 manieren berekenen: voor een projectgestuurde berekening gebruikt u de project requirements planning en voor een voorraadgestuurde berekening gebruikt u de materials requirements planning.

Hoe meer inzicht u heeft, hoe efficiënter u werkt.
Juiste planningen, een goede werkvoorbereidingen en tijdige werkuitgifte vormen het fundament van het slagen van uw project. Daar begint immers alles mee.
Dankzij de integratie tussen de verschillende processen binnen ProVision 365, weet u precies wat de beschikbare capaciteit is en welke onderdelen u moet produceren of inkopen.

Koppel daarnaast de productieplanning aan de resourcesplanning, zodat u weet welke medewerkers en machines beschikbaar zijn in een bepaalde periode. Zo kunt u razendsnel schakelen en een realistisch tijdpad opstellen.

Met deze gegevens als basis maakt u in een handomdraai inkoopvoorstellen, inkooporders of productieorders. Bovendien kunt u monitoren of de kosten vanuit de werkvoorbereiding matchen met de voorcalculatie en zo nodig tijdig bijsturen.

Engineering

 • Tekeningen
 • Artikelenbeheer
 • Stuklijstbeheer
 • Versiemanagement

U produceert unieke producten en komt tegemoet aan de vraag van uw klant.

Binnen ProVision 365 koppelt u de tekeningen eenvoudig aan het productieproces. Zo genereert of importeert u gemakkelijk stuk- en artikellijsten. Het systeem ondersteunt bijvoorbeeld de import van deze tekeningen vanuit CAD of PDM. Op basis hiervan kunt u artikel- en stuklijsten binnen ProVision 365 aanleggen. Ook andere koppelingen zijn mogelijk, waarbij praktisch elk bestandsformaat geïmporteerd kan worden. Op basis van deze stuklijsten genereert ProVision 365 vervolgens materiaalbehoeftevoorstellen of direct inkoop- en productieorders.

Tot ver in het productieproces heeft de klant inspraak. Specificaties wijzigen wellicht talloze malen; ontwerpen is immers een continu proces. In ProVision 365 legt u eventuele nieuwe stuk- en artikellijsten vast, terwijl u de oude versies archiveert. Alles gebeurt uiteraard op projectniveau.

Productie

 • Materiaalplanning
 • Resourcesplanning
 • Werkuitgifte
 • Behoefteberekening (PRP en MRP)

Zicht op uw projecten. Dáár draait het om binnen uw bedrijf. En daar ligt de kracht van ProVision 365.
Alle processen binnen ProVision 365 kunt u registreren op een project. Per project of projectfase ziet u gedetailleerd wat de behoeften zijn aan materialen, machines en mensen.

Vanuit de werkvoorbereiding genereert het systeem projectgebonden productieorders en maakt u gemakkelijk een productieplanning per project.
Voor een accurate voorraadwaardering boekt u de (anonieme) voorraad en productieoutput per project af. Daarnaast legt u het (materiaal)verbruik vast, zodat u zowel op productieorder- als op projectniveau de werkelijke en gebudgetteerde kosten vergelijkt en een nacalculatie opbouwt.

Uren kunt u rechtstreeks op het project of via de projectgebonden productieorder registreren. Zo ontstaat een getotaliseerde urenverantwoording op projectniveau, die u per productieorder verder kunt uitwerken. Uiteraard behoort ook een urenverantwoording van de indirecte uren tot de mogelijkheden.

De urenregistratie wordt gecontroleerd op basis van de urenkalenders per medewerker. Aan de hand daarvan berekent het systeem overwerk- en compensatie-uren.
Alles is geïntegreerd. Dat zorgt voor overzicht en inzicht in de kosten van het materiaal en de resources op projectniveau. U bewaakt de voortgang langs de gehele keten van het productieproces.

Verkoop

 • Relatiebeheer
 • Projectoffertes
 • Meer- en minderwerk
 • Termijnschema's

Goed relatiebeheer en het opbouwen van duurzame relaties zijn essentieel voor elk bedrijf.
Met ProVision 365 registreert u eenvoudig de verkoopcyclus van begin tot eind. U legt vast wie uw prospect is, waar kansen liggen en koppelt contactmomenten (zoals een brief of een e-mail) aan de prospect, de klant of het project. U maakt op simpele wijze een project aan (eventueel op basis van standaardsjablonen), zodat alle gegevens overzichtelijk bij elkaar staan. Vervolgens kunt u een calculatie maken of importeren en op basis hiervan de projectofferte samenstellen.

ProVision 365 is bovendien een volledig geïntegreerde software-oplossing. Mutaties in de verschillende subadministraties worden in real time verwerkt in de financiële module. Zo is er altijd een aansluiting tussen het grootboek en de subadministraties.
Voor projecten met een vaste prijs kunt u facturatieschema's toevoegen aan het project. Automatisch stuurt het systeem vervolgens (digitale) facturen.

Dankzij de rapportagefunctionaliteit draait u heldere lijsten uit. U ziet in één oogopslag wat al betaald is, wat nog gefactureerd moet worden en of dit volgens de afspraken in het contract gebeurt. Ook meer- en minderwerk voegt u snel en eenvoudig toe. Met ProVision 365 is uw cashflowmanagement in goede handen.

Inkoop

 • Leveranciersselectie
 • Prijzenbeheer
 • Contractbeheer

Kwalitatief hoogstaande producten. Dat is waar u voor staat. Ook de kwaliteit van de onderdelen moet dus optimaal zijn.

ProVision 365 genereert automatisch inkoopvoorstellen op basis van de directe behoefte bij de projecten, de verkooporders (bijvoorbeeld voor spare parts), de afhankelijke vraag uit productieorders en de voorraadparameters van de artikelen. U ziet welke leveranciers de beste prijs bieden en of de leverdatum binnen uw planning past. Ook weet u wanneer u de order moet plaatsten om binnen de planning te blijven. Uiteraard is het ook mogelijk direct een inkooporder te maken vanuit het inkoopraamcontract of project.

Prijsafspraken kunt u per product en leverancier vastleggen binnen het systeem. Afspraken van inkoopraamcontracten registreert u direct bij het project. Bijvoorbeeld een bepaalde afname binnen een bepaalde periode voor een bepaalde prijs. Of de levertijd en kwaliteitseisen. Dit biedt u de mogelijkheid de werkelijke inkopen met de afspraken in het inkoopraamcontract te vergelijken.

Magazijn

 • Projectontvangsten
 • Projectuitgiften
 • Voorraadbeheer

De afdelingen inkoop, verkoop, productie en het magazijn werken in het verlengde van elkaar. En voor een goed verloop van het project is samenwerking onontbeerlijk.


Binnen ProVision 365 registreert u alle mutaties op projectniveau. Op het moment dat goederen binnenkomen, legt u dat vast in het systeem, waarna ProVision 365 automatisch de inkooporder en de voorraden bijwerkt. Door de ontvangst te matchen met de oorspronkelijke inkoopopdracht, vergelijkt u eenvoudig of u de juiste producten heeft binnengekregen, van de juiste kwaliteit en in de juiste aantallen.


Ook kunt u producten uitgeven voor productie. Per artikel legt u minimum voorraadaantallen vast en koopt u voorraadgestuurd (grijp)materiaal in. Ook deze inkooporders handelt u via een magazijnopdracht af. De inkooporder en de voorraad worden vervolgens automatisch bijgewerkt. Zo weet u precies wat u op voorraad heeft en binnen het project verbruikt.
ProVision 365 maakt voorraadbeheer gemakkelijk.

Financiële administratie

 • Debiteuren- en crediteurenbeheer
 • Facturering
 • Onderhanden werk

ProVision 365 heeft een eigen financiële module. Deze is volledig geïntegreerd met de overige modulen, zodat het grootboek en de subadministraties exact aansluiten.

Het onderhanden werk kunt u voor zowel de kosten als de omzet op aparte grootboekrekeningen verantwoorden. Deze zijn per project aan te sturen. Zo weet u precies welke kosten en omzet u per project kunt verwachten.

Daarnaast is het debiteuren- en crediteurenbeheer volledig geïntegreerd. U ziet welke posten openstaan en aanmaningen stuurt u eenvoudig vanuit het systeem. De voor- en nacalculatie verricht u bijvoorbeeld op productie- of projectniveau, zodat u de geprognotiseerde en werkelijke kosten op simpele wijze vergelijkt.

Met ProVision 365 heeft u financieel inzicht op elk gewenst niveau, van een project(fase) tot het gehele bedrijf.

Service

 • Montage
 • Nazorg

De klant staat centraal. Uw werk stopt dan ook niet na de verzending van het product.
U verzorgt de montage en installatie op locatie en u zorgt dat het product goed werkt.

Bijvoorbeeld door inregeling van een machine of het trainen en adviseren van uw klant. Binnen ProVision 365 kunt u projectgerelateerde serviceobjecten aanmaken en hier onderhoudscontracten op afsluiten.

Van daaruit maakt u de serviceorders aan. Daarnaast houdt u rekening met eventuele nabestellingen en heeft u voldoende spare parts op voorraad. De aansturing en afhandeling hiervan vindt op identieke wijze plaats als andere voorraadgestuurde artikelen (bijvoorbeeld grijpvoorraad).

Eerlijk advies?

Bel ons op en u weet meteen of wij ook voor uw bedrijf de juiste partner zijn!